Legal notice

Acorn Group AB follows the Swedish law Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) and the Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) on all transactions.